• Шаблоны работ
Заказать помощь
Закрыть
  • Реферат
  • Курсовая
  • Дипломная
  • Контрольная
  • Отчет
  • Доклад
  • Учебник
  • Шпаргалка
  • Эссе
  • Монография

Написание работы на заказ

* * *
*
Укажите дату
*
Еще один
* Укажите Ваш email
+ * Укажите номер телефона

Оформление заявки бесплатно и ни к чему Вас не обязывает

Контрольная:
Тема:

Менеджмент

Предмет:

Управление персоналом (Менеджмент)

Страниц: 35
Автор: Юлия
Цена:
550  руб.
Фінансовий менеджмент включає в себе стратегію і тактику управління.
Під стратегією в даному випадку розуміють загальне напралення та спосіб використання засобів для досягнення поставленої цілі. Цьому способу відповідає певний набір правил та обмежень для прийняття рішення. Стратегія дозволяє сконцентрувати зусилля на варіантах рішення, що не протирічать прийнятій стратегії, відкинувши всі інші варіанти. Після досягнення поставленої цілі стратегія як направлення та засіб її досягнення припиняє своє існування. Нові цілі ставлять задачу розробки нової стратегії.
Тактика це конкретні методи для досягнення поставленої цілі в певних умовах. Задачею тактики управління є вибір найбільш оптимального рішення і найбільш вірних в даній господарській ситуації методів і прийомів управління .
Стратегічне управління являє собою діяльність по розробці і реалізації стратегії в масштабі реального часу, Воно вирішує задачі:
- подолання кризового стану фірми, викликаного розбіжністю її можливостей і вимог середовища;
- заняття лідируючого положення на ринку (у галузі) у перспективі;
- забезпечення життєздатності в будь-якій самій несподіваній ситуації;
- створення умов довгострокового розвитку з обліком зовнішніх і внутрішніх можливостей.
У відмінності від оперативного, таке управління має не реактивний, а випереджальний характер. Мова йде про дії в сьогоденні, що визначають виживання фірми в майбутньому. Менеджери на основі прогнозу ситуації, у якій буде функціонувати і розвиватися компанія і її оточення, випереджають своїми рішеннями ті чи інші події, а не просто реагують на них у міру виникнення.
1. Необхідність, сутність, мета та завдання фінансового менеджменту 3
2. Функції і механізм фінансового менеджменту 5
3. Методи і принципи фінансового менеджменту 8
4. Підготовка та прийняття управлінських рішень 11
Сутність стратегічного управління 11
Формування і способи розробки стратегії 14
Управлінська праця. Основні функції та ролі менеджерів 17
5.Організаційні структури управління підприємства 19
Визначення поняття і принципи побудови 19
6. Нова система поглядів на управління в сучасних умовах 21
7. Стисла характеристика підприємства ВАТ «Хліб». 25
ЛІТЕРАТУРА: 35
1. Арефєва О. В. Фінансовий менеджмент: Навчально методичний посібник. К. Вид. Європ. універ; 2002 94с.
2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент . - К. : Ника-Центр, Эльга , 1999.
3. Бутинець Ф. Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік: - 2-ге., перераб. і доп. Житомір: ПП Рута, 2002. 480с.
4. Бухгалтерський облік і фінансова діяльність обєкти фінансового контролю: Метод. посібник. К. Атака, Ельга Н, 2003. 304с.
5. Закон України «Про банки і банківську діяльність».
6. Закон України «Про власність».
7. Закон України «Про підприємництво».
8. Закон України «Про підприємства».
9. Закон України «Про Ціни і ціноутворення».
10. Павлов Л.Н. Финансовый менеджмент . Управление денежным оборотом предприятия . Учебник для вузов . М. : Банки и биржи, ЮНИТИ , 1995 400 с.
11. Подсолонко О. А. Менеджмент: теорія та практика. К. ЦУЛ, 2003. 370с.
12. Социальный менеджмент: Учебник / Под ред. Д. В. Валового. М.: ЗАО «Бизнес школа «Интел Синтез», Академия труда и социальных отношений; 1999. 384 с.
13. Финансовый менеджмент / Под ред. Акад. Г.Б. Поляка . М. : Финансы , 1997.
14. Хасби Д. Стратегический менеджмент. М., 1998. 364с.
15. Хучек М. Стратегическое управление трудовым потенциалом предприятия. М., 1993. 388 с.
16. Экономика предприятия / Под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
17. Якокка Л. Карьера менеджера. М.,1995.- 458с.
Работа сдана на отлично!
В работе имеется практическая чать- Стисла характеристика підприємства ВАТ «Хліб».
Работа выполнена на украинском языке.

Оценка работы: (4.95 / 5, голосов: 20)
Тема работы
Стоимость
Страниц
Тип
ВУЗ, город
Заказать
549 руб.
15
Реферат
КузГту Кемерово
Заказать помощь
1640 руб.
27
Курсовая
Москва
Заказать помощь
1640 руб.
38
Курсовая
Анапа
Заказать помощь
550 руб.
12
Доклад
РГСУ (Москва)
Заказать помощь
На нашей странице вы можете купить работу "Менеджмент". Все наши работы проверены и получили оценки не ниже отлично.