• Шаблоны работ
Заказать помощь
Закрыть
 • Реферат
 • Курсовая
 • Дипломная
 • Контрольная
 • Отчет
 • Доклад
 • Учебник
 • Шпаргалка
 • Эссе
 • Монография
 • Главная
 • Право
 • Співвідношення громадянського суспільства і правової держави. Зобов’язальне право як один з інструментів цивільного права України.

Написание работы на заказ

* * *
*
Укажите дату
*
Еще один
* Укажите Ваш email
+ * Укажите номер телефона

Оформление заявки бесплатно и ни к чему Вас не обязывает

Контрольная:
Тема:

Співвідношення громадянського суспільства і правової держави. Зобов’язальне право як один з інструментів цивільного права України.

Предмет:

Право

Страниц: 12
Автор: Павел
Цена:
243  руб.
Держава, як відомо, постає насамперед формою органі¬зації суспільства, основним суб\'єктом якого є людські ін¬дивіди. Від їхньої соціально-політичної, правової зрілості залежить сила і міць будь-якої держави, а правової у першу чергу, її буттєвість вимагає того, щоб громадяни були не тільки об\'єктами владних розпоряджень, виконавцями існу¬ючих у даній державі законів, але й свідомими суб\'єктами власних прав, своїх повноважень, визначених як правовим законом, так і нормами загальнолюдської моралі. Тобто, щоб вони мали розвинену громадянську свідомість як умо¬ву і наслідок буття громадянського суспільства, уявлення про яке формується в органічному зв\'язку з ідеєю правової держави.
Громадянське суспільство - це суспільство, в якому має місце і постійно розширюється сфера вільного волевияв¬лення, яка сприяє розкриттю внутрішнього потенціалу лю¬дей і досягається через систему інституцій і відносин, що покликані забезпечити умови для самореалізації окремих індивідів і їх об\'єднань, причому компетенція державного втручання в їхню діяльність обмежена до мінімуму і чітко означена.
Тож основу громадянського суспільства становлять правосвідомі вільні громадяни та їх добровільні об\'єднання, існування яких регулює не політична влада, а самоуправ¬ління, вільне волевиявлення громадян і правовий закон.
1. Співвідношення громадянського суспільства і правової держави – 3 с.
- Загальне поняття громадянського суспільства – 3 с.
- Поняття та основні концепції правової держави – 3 с.
- Співвідношення громадянського суспільства і правової держави – 5 с.
2. Зобов’язальне право як один з інструментів цивільного права України – 8 с.
- Загальна характеристика зобов’язального права – 8 с.
- Склад зобов\'язання – 8 с.
- Особливості зобов’язань 10 – с.
Список літератури – 12 с.
1. Конституція України: Прийнята на п\'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Феміда, 1996.
2. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копєйчикова. — К.: Юрінком Інтер, 1998.
3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Харьков: Консум, 2000.
4. Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К., 1997.
5. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. - М., 2002.
6. Цивільний кодекс України / Відомості Верховної Ради, 2003, №№ 40-44.
7. Цивільне право України. Частина перша. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти /Ч.Н. Азімов, М.М. Сібільов, В.І. Борисова та ін. – Х., 2000.
8. Цивільне право України: Підручник. У 2т. /Борисова В.І (кер. авт. кол), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатеєвої, В.Л.Яроцького. - К., Юрінком Інтер, 2004.
Работа сдана на отлично!
Сдана на отлично

Оценка работы: (4.14 / 5, голосов: 14)
Тема работы
Стоимость
Страниц
Тип
ВУЗ, город
Заказать
1640 руб.
35
Курсовая
ПГУ
Заказать помощь
549 руб.
25
Реферат
Москва
Заказать помощь
1640 руб.
37
Курсовая
Москва
Заказать помощь
1640 руб.
32
Курсовая
Москва
Заказать помощь
На нашей странице вы можете купить работу "Співвідношення громадянського суспільства і правової держави. Зобов’язальне право як один з інструментів цивільного права України.". Все наши работы проверены и получили оценки не ниже отлично.