• Магазин работ
Заказать работу
Закрыть
  • Реферат
  • Курсовая
  • Дипломная
  • Контрольная
  • Отчет
  • Доклад
  • Учебник
  • Шпаргалка
  • Эссе
  • Монография

Написание работы на заказ

* * *
*
Укажите дату
*
Еще один
* Укажите Ваш email
+ * Укажите номер телефона

Оформление заявки бесплатно и ни к чему Вас не обязывает

Курсовая:
Тема:

Особливості_політичної_системи

Предмет:

Право

Страниц: 29
Автор: Александр
Цена:
1640  руб.
Актуальність теми. Тема курсової роботи була обрана не випадково, тому що вона на мою думку є досить цікавою й актуальною складовою ланкою предмету правознавства.

Сьогодні в суспільстві діють та формуються різні соціальні інститути: політичні партії, суспільні органи й організації й т.д. У зв'язку з цим виникає велика кількість питань, які пов'язані з функціонуванням цих інститутів, співвідношенням їх між собою й собливо з державою. Важливим аспектом є рішення політичних, економічних, соціальних завдань даними інститутами, точніше, які з них є найбільш ефективними у певних історичних обставинах. Ці питання і становлять проблему політичної системи та її елементів.

Мета роботи. Я вважаю, що особливо важливо в даній роботі зіставити державу з іншими соціальними інститутами суспільства для того, щоб краще розкрити державу, як політичну організацію, виявити специфіку її структури й структур інших суспільних утворень.

Перший розділ роботи буде присвячений поняттю й структурі політичної системи. Наступним пунктом важливо дати характеристику державі, як особливій ланці політичної системи, та у висновку охарактеризувати його взаємодію з найбільш важливими елементами політичної системи. Такий зміст, на мою думку, добре розкриє тему реферату.

Літературні джерела. На сьогоднішній день існує велика кількість книг і праць, де політичній системі приділена багато уваги. На мій погляд, найбільше повно це питання розкрите в численних підручниках з теорії держави й права таких авторів, як: А.Б.Венгеров, М.Н.Марченко, С.А.Комарів, В.Н.Хропанюк та інших . Ці книги стали важливою літературною базою для написання даної роботи.
Вступ 2


І. Політична система, поняття та функції 3


1.1.Поняття політичної системи 3


1.2. Функції політичної системи 8


1.3. Структура політичної системи 12


ІІ. Особливості елементів державної політичної системи 14


2.1 Держава як елемент політичної системи 14


2.2. ЗМК як елемент політичної системи 18


ІІІ. Взаємодія держави та інших елементів політичної системи 25


3.1. Держава та політичні партії 25


3.2.Держава та профспілки 26


3.3. Держава та церква 27


Висновок 28


Список використаних джерел 29
Список використаних джерел

1. Лисенков С.Л., Теорія держави і права, Юрінком Інтер, -К:, 1995;

2. Сухонос В.В., Теорія держави і права, Університетська книга, Суми, 2005;

3. В.В.Копєйчиков, Теорія держави і права, Юрінком Інтер, -К:, 2002;

4. Кельман М.С. Загальна теорія держави та права, Новий світ, -К:, 2003;

5. Катюк В.О. Загальна теорія держави і права, Юрінком Інтер, -К:, 2005;

6. Скакун О.Ф.Теорія держави і права, Консум, - Х:, 2001;

7. Олійник А.Ю., Гусарев С.Д., Слісаренко О.Л. Теорія Держави і права України, Юрінком Інтер, -К:, 2001;

8. Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995;

9. Петров Г.И. Советское административное право, -Л:, 1970;

10. Періодична література:

11. Петрова Л.П. Джерела прав (критичний методологічний дослід) //Вісник Академії правових наук України. 1997. - №1;

12. Онищенко Н.М. Джерела права та правові системи сучасності // Правова держава. вип..12. К:, 2001;

13. МузиченкоП. Нове бачення проблеми джерел права // Юридичний вісник. 1998. -№3;

14. Шемшученко Ю.С. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи: Монографія. К:, 2001;

15. Концепція розвитку законодавства України на 1997-2005 роки. К:, 1997;

16. Демин А.В. Нормативный договор как источник административного права // государство и право. М:,1998. - №2.
Курсовая защищена на отлично.

Оценка работы: (4.34 / 5, голосов: 9)
Тема работы
Стоимость
Страниц
Тип
ВУЗ, город
Заказать
1640 руб.
27
Курсовая
-----
Заказать
1640 руб.
27
Курсовая
-----
Заказать
1640 руб.
49
Курсовая
-----
Заказать
1640 руб.
21
Курсовая
-----
Заказать
На нашей странице вы можете купить работу "Особливості_політичної_системи". Все наши работы проверены и получили оценки не ниже отлично.