• Шаблоны работ
Заказать помощь
Закрыть
  • Реферат
  • Курсовая
  • Дипломная
  • Контрольная
  • Отчет
  • Доклад
  • Учебник
  • Шпаргалка
  • Эссе
  • Монография

Написание работы на заказ

* * *
*
Укажите дату
*
Еще один
* Укажите Ваш email
+ * Укажите номер телефона

Оформление заявки бесплатно и ни к чему Вас не обязывает

Контрольная:
Тема:

«Українські» та «російські» аспекти державно-правової теорії Феофана Прокоповича. Ідеологія європейського аграризму в 1 половині ХХ ст.

Предмет:

История государства и права

Страниц: 15
Автор: Курач Антон
Цена:
400  руб.
У XVIII столітті з осіб духовного звання не було нікого, хто б мав таке важливе значення, не тільки в сфері церкви, але і у всьому політичному ладі держави, як Феофан Прокопович. З його ім'ям тісно з'єднуються: найважливіша справа - підстава Святтейшого Синоду і перша історія цієї установи.
Феофан Прокопович народився в Києві, у 1681 році, від бідного місцевого купця, що вмер, залишивши дружину і малолітнього сина Елеазара в крайній убогості.
Єлеазар вчився в київській колегії і, відрізняючись доброю пам'яттю і живою тямущістю, став кращим учнем. Коли йому виповнилося сімнадцять років, він відправився для закінчення свого навчання в польське училище; там він незабаром був спокушений із православ'я, прийняв унію і постригся в ченці, під ім'ям Єлисея. Уніатський володимирський єпископ Заленський побачив у ньому незвичайні здібності, і, при його заступництві, молодий чернець Єлисей Прокопович був відправлений у Рим, у колегію Св. Панаса, засновану зі спеціальною метою поширювати католицтво між послідовниками східного православ'я в Греції й у слов'янських землях.
У 1702 році Єлисей повертався вже в батьківщину через Швейцарію. У 1705 році він одержав місце викладача піитики в київській академії, а в наступному році перейшов на кафедру риторики. Викладаючи те й інше, Феофан склав курси піитики і риторики і написав трагікомедію "Володимир", що, незважаючи на важкий вірш і нечисту польсько-російську мову, не позбавлена позитивних поетичних достоїнств і особливо чудова по вільнодумству і присутності таких ідей, що були вище свого століття. Феофан писав і говорив проповіді, що відрізнялися тим, що в них не було ні тодішньої шкільної рутини, ні стомлюючої довготи.
1. «Українські» та «російські» аспекти державно-правової теорії Феофана Прокоповича. 3

2. Ідеологія європейського аграризму в 1 половині ХХ ст. 10

3. Список використаної літератури. 15
1) Орач Є.М. Історія політичних і правових вчень Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2005. С. 298 – 302
2) Буранок О.М. Русская литература XVIII в. Петровская эпоха. Феофан Прокопович: Учеб. пособие. — 2-е изд., доп. — М.: Флинта: Наука, 2006. — 464 с.
3)Мірошниченко М.І., Мірошниченко В.І. Історія вчень про державу і право
Навчальний посібник. - К. : Атіка, 2010. С. 228 – 324
4) . Шкіль С.Інтерпретація дослідниками конфесійних поглядів Феофана Прокоповича.// Філософська думка. № 3. - 2003. - С.98-121.
5) Крестовська Н.М., Цвіркун О.Ф. Історыя вчень про державу і право: Навчальний посібник. – Х.: ТОВ «Одіссей» , 2008. С. 336 – 340
6) Матвеев Г.Ф. «Третий путь»? Идеология аграризма в Чехословакии и Польше в межвоенный период. М., 1992.
7) К вопросу о становлении чешского аграризма // Развитие общественной мысли в отранах Центральной и Юго-Восточной Европы. М. Изд-во МГУ. 1991. С. 165-171
8) http://hetman-ua.org/history/context.html
9) Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 304 с.
10) К вопросу о становлении чешского аграриэма // Развитие общественной мысли в отранах Центральной и Юго-Восточной Европы. М. Изд-во МГУ. 1991. С. 165-171;
Работа сдана на отлично!

Оценка работы: (4.17 / 5, голосов: 20)
На нашей странице вы можете купить работу "«Українські» та «російські» аспекти державно-правової теорії Феофана Прокоповича. Ідеологія європейського аграризму в 1 половині ХХ ст.". Все наши работы проверены и получили оценки не ниже отлично.