• Шаблоны работ
Заказать помощь
Закрыть
  • Реферат
  • Курсовая
  • Дипломная
  • Контрольная
  • Отчет
  • Доклад
  • Учебник
  • Шпаргалка
  • Эссе
  • Монография

Написание работы на заказ

* * *
*
Укажите дату
*
Еще один
* Укажите Ваш email
+ * Укажите номер телефона

Оформление заявки бесплатно и ни к чему Вас не обязывает

Реферат:
Тема:

Європейські правові памятки раннього Середньовіччя: порівняльний аналіз

Предмет:

История государства и права

Страниц: 10
Автор: Курач Антон
Цена:
150  руб.
Найповніше уявлення про ранньофеодальне право дають так звані варварські правди, в яких були записана різні правові зви¬чаї усталені зразки судових рішень германців. Однією з най¬давніших є Салічна правда, укладена за часів правління Хлодвіга, в кінці V — на початку VI ст. Рипуарська правда — судеб¬ник другого франкського племені — у своїй основній частині складена в VI ст. Бургундська правда — в кінці V — на почат¬ку VI ст. Вестготська правда (в її першій, повній редакції) — в VI—VII ст. Алеманська правда з'явилася не раніше VIII ст. Сак¬сонська і Тюринзька правди — в кінці VIII — на початку IX ст. Близькими за своїм характером до «варварських правд» є й скандинавські провінційні судебники XII—XIV ст. Такі широкі часові межі записів норм звичаєвого права у варварських пле¬мен пов'язані з повільним поширенням феодальних відносин як на півдні, так і на півночі Західної Європи.
«Варварські правди» відображають практику різних епох, конкретні внут¬рішні і зовнішні умови, в яких вони складалися. Салічна правда, наприклад, належить до того етапу розвитку франкського суспільства, коли процес розпаду родоплемінних зв'язків ще не завершився, не утвердилася приватна власність на землю. Не зазнала Салічна правда й будь-якого помітного впливу пізньоримських порядків.
1. Вступ 3

2. Спільні ознаки «варварських правд» 4

3. Відмінні ознаки «варварських правд» 6

4. Висновок 8

5. Список використаної літератури 9

6. Тести 10

1) Бургунди [Електронний ресурс]
Режим доступу: http://www.npblog.com.ua/index.php/istoriya/burgundi.html
2) http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=619260
3) Варварские правды [Електронний ресурс]
Режим доступу: http://www.c-cafe.ru/words/70/6861.php
4) Салічна правда [Електронний ресурс]
Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Салічна_правда
5) Баварская правда [Електронний ресурс]
Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Баварская_правда
6) Варварські правди [Електронний ресурс]
Режим доступу: http://uris.org.ua/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran/varvarski-pravdi
7) Утворення та розвиток держави франків [Електронний ресурс]
Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/4197/84/
Хороший реферат, сдан на отлично.

Оценка работы: (4.83 / 5, голосов: 12)
Тема работы
Стоимость
Страниц
Тип
ВУЗ, город
Заказать
771 руб.
33
Контрольная
СИБАГС
Заказать помощь
441 руб.
13
Контрольная
СИБАГС
Заказать помощь
400 руб.
15
Контрольная
АТСУ (АМСУ)
Заказать помощь
1000 руб.
35
Контрольная
ЗИП
Заказать помощь
На нашей странице вы можете купить работу "Європейські правові памятки раннього Середньовіччя: порівняльний аналіз". Все наши работы проверены и получили оценки не ниже отлично.